Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 63.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, zoals zij door Hem worden ...
      d'application Ó partir du 06/09/1994

[Wet 21/12/1994 - B.S. 23/12/1994 Wijziging] Bij het vaststellen van de sub 2░ en 3░ bedoelde criteria kan ondermeer rekening ...
      d'application Ó partir du 02/01/1995

[Wet 22/06/2016 - B.S. 01/07/2016 p.40056 art.25 Wijziging] Bij het vaststellen van de sub 2░ <:A> bedoelde criteria kan ondermeer rekening ...
      d'application Ó partir du 11/07/2016