Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25ter

[Wet 14/07/1994 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23686 art.2 Invoeging] § 1. Het College van geneesheren-directeurs kan aan rechthebbenden die lijden aan een ...
      d'application à partir du 01/04/2005

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 éd.2 p.15446 art.4 Opheffing] <:W>Opgeheven door: Wet 7-2-14 - B.S. 25-2 - ed. 2 - art. 4<:w>
      d'application à partir du ?