Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77quater

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34359 art.17 Invoeging] <:W>De apothekers moeten voor elke werkelijk afgeleverde verpakking ...
      d'application à partir du 12/06/2010

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35449 art.39 Wijziging] De apothekers moeten voor elke werkelijk afgeleverde verpakking van ...
      d'application à partir du 10/05/2014