Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 93bis.

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Vervanging] Het dagbedrag van de minimuminvaliditeitsuitkering die aan niet-regelmatige ...
      d'application à partir du 01/10/2002