Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 21.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt een Comité van de verzekering ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Wijziging] e) vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten, verpleegkundigen en ...
      d'application à partir du 10/01/2000