Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 137bis.

[B.S. 20/11/2002 Invoeging] Art. 137bis.
      d'application à partir du 01/01/2003