Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 150.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De werkgevers, de verzekeringsinstellingen, de verzorgingsinrichtingen, ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Wijziging] Onverminderd de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende ...
      d'application à partir du 02/01/1996

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Wijziging] Onverminderd de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34359 art.19 Wijziging] Onverminderd de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende ...
      d'application à partir du 12/06/2010

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20546 art.41 Wijziging] Onverminderd de bepalingen van <:M>Het Sociaal <:R>Strafwetboek<:r><:m> ...
      d'application à partir du 09/04/2012

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35464 art.102 Wijziging] Onverminderd de bepalingen van Het Sociaal <:R>Strafwetboek<:r> zijn de ...
      d'application à partir du 10/05/2014