Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 87.


Art. 88.
07/09/2017 Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen bepaalt de regelen volgens welke en de termijnen waarin de gerechtigde de adviserend-arts van zijn verzekeringsinstelling kennis moet geven van elke arbeidsongeschiktheid.
06/09/1994 Het bepaalt eveneens de regelen, die met het oog op de verlenging van een tijdvak van erkende arbeidsongeschiktheid in acht moeten worden genomen.
10/01/2000 Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen bepaalt de voorwaarden waaronder de uitkeringen toegekend kunnen worden wanneer de gerechtigde niet binnen de gestelde termijnen, de krachtens dit artikel opgelegde kennisgevingen of aanvragen indient.

Art. 89.

FR   NL   [Affichage pour impression]