Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 5

[Koninklijk besluit 30/11/1966 - B.S. 03/12/1966 p.12043 art.5 Invoeging] De adjunct oefent al zijn werkzaamheden uit in dezelfde afdeling.
      d'application à partir du 03/12/1966