Publié le 02/06/1989
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Art. 7.


Art. 7bis.
01/07/1989 De Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering kan bijkomende voorwaarden opleggen voor het gebruik van de verzekeringskaart en het bescheid met de samenstelling van het gezin.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]