Publié le 27/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 16


Art. 17
01/01/2014 Voor volwassenen kunnen de tegemoetkomingen voorzien in dit besluit per patiënt maximaal drie keer per jaar aangerekend worden.
01/01/2014 Voor kinderen en jongeren kunnen de tegemoetkomingen voorzien in dit besluit per patiënt maximaal vijf keer per jaar aangerekend worden.
01/01/2014 Een jaar begint op de datum van het eerste overleg.

Art. 18

FR   NL   [Affichage pour impression]