Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 8.


Art. 9.
03/12/1966 Het koninklijk besluit van 6 april 1954 houdende ten aanzien van de rijkshoofdbesturen, aanvullende maatregelen ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 28 juni 1932, op het gebruik der talen in bestuurszaken, is opgeheven.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]