K.B. 2-11-07: vaststelling van modaliteiten in toepassing van art. 56, § 2, lid 1, 1° van de wet voor financiering van project "Vinca" voor invoering van gegevens in sector thuisverpleging

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik in de kolom "VAN TOEPASSING VANAF" op de datum

Papierversie: Pagina UB/1592

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 21-12-2009 - ed. 1

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet23/11/2007
msg_kdoc_complet23/11/2007
msg_kdoc_complet31/12/2009

FR   NL