d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 6.


Art. 7.
01/04/2003
  -31/12/2007
De persoon die de hoedanigheid heeft van gerechtigde, als bedoeld in artikel 4 en de hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in artikel 32 van de voornoemde gecoördineerde wet, mag slechts bij één enkel ziekenfonds aangesloten of bij één enkele gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of bij de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingeschreven zijn.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]