Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen ter vrijwaring van de rechten verkregen door de eentalige beamten op 1 september 1963 in dienst in de centrale besturen en in de in BelgiŽ zetelende uitvoeringsdiensten

Art. 4

[Koninklijk besluit 30/11/1966 - B.S. 03/12/1966 p.12045 art.4 Invoeging] Bevorderingen krachtens <:C 1>artikel 2<:c> hebben uitwerking op dezelfde datum ...
      d'application ŗ partir du 03/12/1966