Koninklijk besluit van 18 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Art. 6

[Koninklijk besluit 18/10/2002 - B.S. 31/10/2002 éd.2 Invoeging] § 1. Bij de berekening van de begroting van financiële middelen voor ieder ziekenhuis, ...
      d'application à partir du 01/11/2002

[Koninklijk besluit 12/11/2008 - B.S. 21/11/2008 p.61983 art.9 Opheffing] Opgeheven door: K.B. 12-11-2008 - B.S. 21-11-2008
      d'application à partir du 01/01/2009