Publié le 30/09/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 3


Art. 4
01/11/2005 Opgeheven door: K.B. 17-9-05 - B.S. 30-9 - ed. 2

Art. 5

FR   NL   [Affichage pour impression]