d'application à partir du 01/01/2018
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 80.


Art. 80bis.

Opgeheven bij: Wet(div) 30-8-17 - B.S. 16-10 - art. 49


Afdeling III.- Geneeskundige raad voor invaliditeit

Art. 81.

FR   NL   [Affichage standard]