Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 29ter.

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Invoeging] Er wordt bij het Instituut een Commissie voor tegemoetkoming van bandagen, orthesen ...
      d'application à partir du 10/01/2003

[Wet 05/08/2003 - B.S. 07/08/2003 éd.2 Intrekking] Ingetrokken
      d'application à partir du 10/01/2003

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73791 Opnieuw ingevoegd] Bij het Instituut wordt een Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve ...
      d'application à partir du ?