K.B. 26-2-2001: uitvoering art. 25 van de wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/707

Note: Tekst met volledige historiek

Opgeheven door: K.B. 12-5-2014 - B.S. 19-6 - art. 21

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 februari 2001 tot uitvoering van artikel 25 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/03/2001

FR   NL