K.B. 15-1-2010: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische Geneeskundige Raad

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 10-2-2010

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 januari 2010 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL