K.B. van 10-12-2008 voor het ten laste nemen van de kosten van de behandeling van kinderen met een ernstige afkeer van orale voeding, gepaard met of volgend op een periode waarin het enterale voeding via sonde of stomie toegediend kreeg

Résumé: Papierversie: UB/1703

Note: Deze tekst werd ingevoerd door B.S. 15-1-2009 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor het ten laste nemen van de kosten van behandeling van kinderen met een ernstige afkeer van orale voeding die gepaard gaat met of die volgt op een periode waarin dit kind enterale voeding via sonde of stomie toegediend kreeg

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL