Publié le 10/12/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 13.


Art. 14.
01/01/1997 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993.

FR   NL   [Affichage pour impression]