K.B. 17-11-1969 - percentage voor herverdeling tussen verzekeringsinstellingen van gedeelte van bijdragen

Note: Historiek vanaf 2-12-1969

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-11-1969

FR   NL  


Koninklijk besluit van 17 november 1969 tot vaststelling van het percentage voor de herverdeling tussen de verzekeringsinstellingen van een gedeelte van de bijdragen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.

FR   NL