d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 207.


Art. 208.
06/09/1994 De Koning stelt de bedragen vast van het presentiegeld en de vergoedingen, toe te kennen aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van de in deze gecoördineerde wet bedoelde raden, comités, commissies en colleges.

Art. 209.

FR   NL   [Affichage pour impression]