Publiť le 18/06/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.

Art. 297.


Art. 298.
15/02/2003 Het mandaat van de leden van het Comitť vangt aan op 15 februari 2003. De lopende mandaten worden op diezelfde datum van rechtswege beŽindigd.
15/02/2003 Het mandaat is vierjarig en hernieuwbaar. Voor de leden van de groepen voor wie de in artikel 211 van de gecoŲrdineerde wet bedoelde verkiezingen worden georganiseerd, vindt de eerste hernieuwing echter plaats de eerste dag van de maand die volgt op de telling.
15/02/2003 Het mandaat van de overleden of ontslagnemende leden wordt beŽindigd door hun opvolgers.

Art. 299.

FR   NL   [Affichage pour impression]