Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

HOOFDSTUK I - DE EVALUATIE VAN DE BEHEERSPRESTATIES VAN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN VAN DE KAS VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
Artikel 1.
01/07/2014 Opgeheven door: K.B. 10-4-2014 - B.S. 13-6 - art. 7


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]