Koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen

Art. 4

[B.S. 11/01/2007 Invoeging] Art. 4.
      d'application à partir du 01/02/2007