K.B. 12-12-1990: nadere organisatie controlecommissie en commissie beroep opgericht bij art. 142 van gecoördineerde wet (OPGEHEVEN DOOR: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2)

Note: Historiek vanaf 1-12-1990

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR HET K.B. 18-05-2004 - B.S. 18-06 - ed. 2

Numac: 1991022585

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de controlecommissie en van de commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994: Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - DE CONTROLECOMMISSIE: Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

HOOFDSTUK II - DE COMMISSIE VAN BEROEP: Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.

HOOFDSTUK III - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BESLISSINGEN VAN DE CONTROLECOMMISSIE EN DE COMMISSIE VAN BEROEP: Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.

Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.

FR   NL