Publié le 24/09/1998
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 27 augustus 1998 tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering

Art. 2


Art. 3
01/01/1998 De uitsplitsing per maand van verstrekking of van aflevering geschiedt voor alle verstrekkingen of afleveringen. De verstrekkingen of afleveringen worden gegroepeerd per boekhoudcodenummer, zoals vastgelegd in de boekhoudkundige en statistische instructies aan de verzekeringsinstellingen bij middel van omzendbrief.

Art. 4

FR   NL   [Affichage pour impression]