Publié le 30/08/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Art. 4.
01/09/2001 In hetzelfde besluit van 24 september 1992, wordt artikel 2, § 4 en § 5, opgeheven.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]