K.B. 28-8-2002: responsabilisering verzekeringsinstellingen met betrekking tot bedrag administratiekosten (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 13-6-2014)

Résumé: Numac tekst: 2002022723 - p. 40879

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 13-6-2014 - Wijzigende numac: 2014022280 - p. 44896

FR   NL  


Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - DE EVALUATIE VAN DE BEHEERSPRESTATIES VAN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN VAN DE KAS VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 4bis.     Art. 5.     Art. 6.

HOOFDSTUK II - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL