Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 4.


Art. 5.
01/01/1990 De verzekeringsinstelling heeft dertig dagen tijd, te rekenen vanaf de datum van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving, om de betwiste elementen te verantwoorden.
01/01/1990 De verbeterde of aangevulde staat moet binnen dezelfde termijn worden teruggezonden aan de Dienst voor uitkeringen.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]