K.B. 25-7-2014: honorarium betaalt aan huisartsen voor beheer van globaal medisch dossier

Résumé: Numac tekst: 2014022449

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 27-4-2017 - Wijzigende numac: 20170116621

FR   NL  


Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier

Table des Matières du document

Artikel 1.

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 2.     Art. 3.

HOOFDSTUK II.- HONORARIUM VOOR HET BEHEER VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER MET GEBRUIK VAN DE FUNCTIONALITEITEN VAN DE MYCARENET-DIENSTEN

Afdeling I.- Beheer van het honorarium gedurende het openingsjaar van het globaal medisch dossier

Art. 4.     Art. 5.

Afdeling II. - Beheer van het honorarium gedurende het verlengingsjaar van het globaal medisch dossier

Art. 6.     Art. 7.

HOOFDSTUK III.- HONORARIUM VOOR HET BEHEER VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER ZONDER GEBRUIK VAN DE FUNCTIONALITEITEN VAN DE MYCARENET-DIENSTEN

Afdeling I.- Beheer van het honorarium gedurende het openingsjaar van het globaal medisch dossier

Art. 8.

Afdeling II. - Beheer van het honorarium gedurende het verlengingsjaar van het globaal medisch dossier

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

HOOFDSTUK IV.- HONORARIUM VOOR HET BEHEER VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER INDIEN DE RECHTHEBBENDE HET BEHEER VAN ZIJN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER TOEVERTROUWT AAN EEN ANDERE HUISARTS

Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.

HOOFDSTUK V.- INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

FR   NL