Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 98.


Art. 99.
06/09/1994 Indien de uitkering lager is dan het krachtens artikel 93, vijfde lid, vastgesteld minimumbedrag kan de Koning, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, voorzien in regelen tot aanpassing van die uitkeringen. Deze maatregel mag evenwel niet tot gevolg hebben, dat het vorenbedoelde minimumbedrag wordt overschreden.

Afdeling V.- Gemeenschappelijke bepalingen ter zake van de uitkeringen

Art. 100.

FR   NL   [Affichage pour impression]