PubliÚ le 30/09/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiŰrarchie vormen
Artikel 1.
05/04/2007 Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, op de ambtenaren van het Ministerie van Defensie en van de administratie der Pensioenen van het Ministerie van FinanciŰn, onderworpen aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, alsook op de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut bedoeld in het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut in dewelke managementfuncties niet opgericht zijn, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiŰrarchie vormen, vastgesteld als volgt :
05/04/2007 Eerste trap :
05/04/2007 de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A4 en A5 van niveau A;
05/04/2007 Tweede trap :
05/04/2007 de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klasse A3 van niveau A, met uitzondering van de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 ge´ntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10;
05/04/2007 Derde trap :
05/04/2007 de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 van niveau A ge´ntegreerd zijn op de basis van een graad van rang 10, de betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A1 en A2 van niveau A en de graden van niveau B;
05/04/2007 Vierde trap :
05/04/2007 de graden van niveau C;
05/04/2007 Vijfde trap :
05/04/2007 de graden van niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]