Publié le 09/12/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 5.


Art. 6.
01/01/2018 Na het indienen van de aanvraag tot tegemoetkoming, beslist de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV voor welk bedrag de stagemeester in aanmerking komt en deelt hij deze beslissing aan de stagemeester mee.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]