d'application à partir du 01/01/2011
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Art. 7.


P Art. 8.
P 01/01/2011 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]