K.B. 2-6-2012 tot uitvoering van de art. 59quinquies en sexies van de programmawet 2-1-2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 13-6-2012

FR   NL  


Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

FR   NL