Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 37

[Koninklijk besluit 29/12/1997 - B.S. 31/12/1997 Invoeging] De verzekeringsinstellingen zenden het Rijksinstituut voor ziekte- ...
      d'application Ó partir du 01/04/2003