Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad
Artikel 1.
03/12/1966 In dit besluit heten gemeentelijke of niet-gemeentelijke plaatselijke diensten: de plaatselijke diensten in de zin van artikel 9 van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, naargelang zij al dan niet onder een gemeente of onder een aan een gemeente ondergeschikte openbare persoon ressorteren.


HOOFDSTUK I - NIET-GEMEENTELIJKE PLAATSELIJKE DIENSTEN EN GEWESTELIJKE DIENSTEN

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]