Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 82.


Afdeling IV.- Technische ziekenfondsraad
Art. 83.
06/09/1994 Bij de Dienst voor uitkeringen wordt een Technische ziekenfondsraad ingesteld waarvan samenstelling en werkingsregelen worden bepaald door de Koning, die de voorzitter en leden ervan benoemt; elke verzekeringsinstelling heeft recht op ten minste een vertegenwoordiger.


Art. 84.

FR   NL   [Affichage pour impression]