Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 20

[Koninklijk besluit 30/11/1966 - B.S. 03/12/1966 p.12055 art.20 Invoeging] § 1. Aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wordt door de Vaste Wervingssecretaris, ...
      d'application à partir du 03/02/1995