Publiť le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 36nonies.


Art. 36decies.
07/09/2017 De Koning stelt op gezamenlijk voorstel van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen en de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen de voorwaarden en de nadere regels vast waaronder het Instituut een financiŽle tegemoetkoming toekent voor de invoering en de werking van het farmacotherapeutische overleg met het oog op een betere samenwerking op lokaal vlak tussen de artsen en de apothekers in het kader van de optimale farmaceutische follow-up van de patiŽnten.
10/01/2004 Het bedrag van die financiŽle tegemoetkoming wordt eveneens vastgesteld door de Koning en wordt voorafgenomen op de begroting van de administratiekosten van de tak geneeskundige verzorging van het Instituut.

Art. 36undecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]