Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 2.


HOOFDSTUK III - DE EXAMENCOMMISSIE
Art. 3.
03/02/1995 De commissies van de taalexamens zetelen onder het voorzitterschap van de Vaste Wervingssecretaris of van zijn afgevaardigde. De voorzitter heeft medebeslissende stem; bij staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend.
03/02/1995 De examencommissies zetelen in Brussel. Op beslissing van de Vaste Wervingssecretaris kunnen zij zitting houden in om het even welke plaats van het land of in de zetel van de in het buitenland gevestigde Belgische diensten


Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]