Publié le 01/07/2016
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 71.


Afdeling XIVbis. Opgeheven bij: Wet 22-6-16 - B.S. 1-7 - art. 26
Art. 71bis.
01/10/2016 Opgeheven bij: Loi (div) 22-6-16 - M.B. 1-7 - art. 26


Afdeling XIVter - Vermindering van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor de aflevering van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Art. 71ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]