Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 2.


Art. 3.
10/08/1996 Het Algemeen comité houdt deugdelijk zitting indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.
10/08/1996 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de leden die aan de stemming deelnemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is het voorstel afgewezen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]