Publié le 13/02/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de apothekers
Artikel 1.
01/01/2015 Wanneer een apotheker een geneeskundige verstrekking aflevert aan een rechthebbende in een voor het publiek opengestelde apotheek en die rechthebbende geniet van de toekenning van de maximumfactuur voor het jaar waarin de verstrekking wordt afgeleverd, deelt de verzekeringsinstelling waarbij die rechthebbende is aangesloten of ingeschreven dit mee aan de apotheker bij de raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens via het elektronisch netwerk bedoeld in artikel 159bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]