d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundigen verstrekkingen

Art. 6.


Art. 7.
01/01/2002
  -30/06/2016
Het koninklijk besluit van 19 december 1990 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in het honorarium voor sommige verstrekkingen wordt opgeheven.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]