Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 138.

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57378 art.109 Vervanging] Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van <:C 1>artikel ...
      d'application ŕ partir du 09/01/2006